Camera quan sát 4in1 N-T205H
Camera quan sát 4in1 N-T205H
Đăng ngày 28-06-2016 11:45:04 PM
Mã sản phẩm: N-T205H

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Độ phân giải hình ảnh: 2.0 Megapixel.
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh

Camera quan sát 4in1 N-T205C
Camera quan sát 4in1 N-T205C
Đăng ngày 28-06-2016 11:44:06 PM
Mã sản phẩm: N-T205C

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Độ phân giải hình ảnh: 1.3 Megapixel.
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh

Camera quan sát 4in1 N-T205
Camera quan sát 4in1 N-T205
Đăng ngày 28-06-2016 11:42:30 PM
Mã sản phẩm: N-T205

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Độ phân giải hình ảnh: 1.0 Megapixel.
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh

Camera quan sát 4in1 N-D105H
Camera quan sát 4in1 N-D105H
Đăng ngày 09-06-2016 03:34:28 PM
Mã sản phẩm: N-D105H

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Camera quan sát 4in1 N-D105C
Camera quan sát 4in1 N-D105C
Đăng ngày 09-06-2016 03:34:07 PM
Mã sản phẩm: N-D105C

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Camera quan sát 4in1 N-D105
Camera quan sát 4in1 N-D105
Đăng ngày 09-06-2016 03:33:35 PM
Mã sản phẩm: N-D105

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Camera quan sát 4in1 N-D103H
Camera quan sát 4in1 N-D103H
Đăng ngày 09-06-2016 03:32:15 PM
Mã sản phẩm: N-D103H

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)

Camera quan sát 4in1 N-D103C
Camera quan sát 4in1 N-D103C
Đăng ngày 09-06-2016 03:32:02 PM
Mã sản phẩm: N-D103C

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)

Camera quan sát 4in1 N-D103
Camera quan sát 4in1 N-D103
Đăng ngày 09-06-2016 03:31:51 PM
Mã sản phẩm: N-D103

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2
Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)

Camera quan sát 4in1 N-D102H
Camera quan sát 4in1 N-D102H
Đăng ngày 09-06-2016 03:31:12 PM
Mã sản phẩm: N-D102H

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Camera quan sát 4in1 N-D102C
Camera quan sát 4in1 N-D102C
Đăng ngày 09-06-2016 03:30:58 PM
Mã sản phẩm: N-D102C

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Camera quan sát 4in1 N-D102
Camera quan sát 4in1 N-D102
Đăng ngày 09-06-2016 03:30:15 PM
Mã sản phẩm: CVN S000112

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Camera quan sát 4in1 N-D101H
Camera quan sát 4in1 N-D101H
Đăng ngày 09-06-2016 03:29:06 PM
Mã sản phẩm: N-D101H

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Camera quan sát 4in1 N-D101C
Camera quan sát 4in1 N-D101C
Đăng ngày 09-06-2016 03:28:48 PM
Mã sản phẩm: N-D101C

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Camera quan sát 4in1 N-D101
Camera quan sát 4in1 N-D101
Đăng ngày 09-06-2016 03:27:32 PM
Mã sản phẩm: N-D101

CAMERA 4 IN 1 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500 - 700 m, không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu: 0.01 Lux/ F1.2

Camera quan sát 4in1 WTC-207H
Camera quan sát 4in1 WTC-207H
Đăng ngày 10-05-2016 04:32:22 PM
Mã sản phẩm: WTC-207H

Camera quan sát 4in1 WTC-207H (Analog, AHD, TVI, CVI)
Độ phân giải hình ảnh: 2.0 Megapixel. 
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu:0.01 Lux/F1.2

Camera quan sát 4in1 WTC-207C
Camera quan sát 4in1 WTC-207C
Đăng ngày 10-05-2016 04:30:24 PM
Mã sản phẩm: WTC-207C

Camera quan sát 4in1 WTC-207C (Analog, AHD, TVI, CVI)
Độ phân giải hình ảnh: 1.3 Megapixel. 
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu:0.01 Lux/F1.2

Camera quan sát 4in1 WTC-207
Camera quan sát 4in1 WTC-207
Đăng ngày 10-05-2016 04:29:33 PM
Mã sản phẩm: WTC-207

Camera quan sát 4in1 WTC-207 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Độ phân giải hình ảnh: 1.0 Megapixel. 
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh
Ánh sáng tối thiểu:0.01 Lux/F1.2

Camera quan sát 4in1 WTC-203H
Camera quan sát 4in1 WTC-203H
Đăng ngày 10-05-2016 04:27:49 PM
Mã sản phẩm: WTC-203H

Camera quan sát 4in1 WTC-203H (Analog, AHD, TVI, CVI)
Độ phân giải hình ảnh: 2.0 Megapixel. 
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh

Camera quan sát 4in1 WTC-203C
Camera quan sát 4in1 WTC-203C
Đăng ngày 10-05-2016 04:26:28 PM
Mã sản phẩm: WTC-203C

Camera quan sát 4in1 WTC-203C (Analog, AHD, TVI, CVI)
Độ phân giải hình ảnh: 1.3 Megapixel. 
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh

Camera quan sát 4in1 WTC-203
Camera quan sát 4in1 WTC-203
Đăng ngày 10-05-2016 04:25:01 PM
Mã sản phẩm: WTC-203

Camera quan sát 4in1 WTC-203 (Analog, AHD, TVI, CVI)
Độ phân giải hình ảnh: 1.0 Megapixel. 
Truyền hình ảnh chất lượng HD với khoảng cách 500-700m ,không bị delay hình ảnh

Camera quan sát 4in1 WTC-201H
Camera quan sát 4in1 WTC-201H
Đăng ngày 10-05-2016 04:22:14 PM
Mã sản phẩm: WTC-201H

Camera quan sát 4in1 WTC-201H (Analog, AHD, TVI, CVI)
- Độ phân giải hình ảnh: 2.0 Megapixel.
- Tích hợp 6 led Array   
- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)
- Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25 m

Camera quan sát 4in1 WTC-201C
Camera quan sát 4in1 WTC-201C
Đăng ngày 10-05-2016 04:21:16 PM
Mã sản phẩm: WTC-201C

Camera quan sát 4in1 WTC-201C (Analog, AHD, TVI, CVI)
- Độ phân giải hình ảnh: 1.3 Megapixel.
- Tích hợp 6 led Array   
- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)
- Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25 m

Camera quan sát 4in1 WTC-201
Camera quan sát 4in1 WTC-201
Đăng ngày 10-05-2016 04:20:16 PM
Mã sản phẩm: WTC-201

Camera quan sát 4in1 WTC-201 (Analog, AHD, TVI, CVI)
- Độ phân giải hình ảnh: 1.0 Megapixel.
- Tích hợp 6 led Array   
- Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)
- Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25 m

Liên hệ nhanh
Gọi ngaySMS Gửi SMS
Gọi ngay: 0888526117
Gửi SMS: 0888526117
Làm việc: 8:00 đến 17:00
Giỏ hàng của bạn
Khuyến mãi
Mới cập nhật
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay998
  • Tháng hiện tại32,460
  • Tổng lượt truy cập1,471,982
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây