Danh sách phần mềm xem camera qua điện thoại, máy tính

Thứ hai - 28/05/2018 09:59
Để thuận tiện trong việc kiểm tra phần mềm xem camera qua điện thoại, qua máy tính của đầu ghi camera bạn đang dùng, chúng tôi phân chia theo từng hãng, trong mỗi hãng chia theo từng dòng (serie) đầu ghi.

Để thuận tiện trong việc kiểm tra phần mềm xem camera qua điện thoại, qua máy tính của đầu ghi camera bạn đang dùng, chúng tôi phân chia theo từng hãng, trong mỗi hãng chia theo từng dòng (serie) đầu ghi.

Tài liệu download

1. Vantech

- Phần mềm xem trên máy tính: CMS hoặc PSS

- Phần mềm xem trên điện thoại

Lưu ý: “X” là thay thế số kênh. Ví dụ VP-X60AHD là đại diện cho các mã đầu ghi VP-460AHD, VP-860AHD, VP-1660AHD


Mã đầu ghi
IPHONE IPAD ANDROID Windows mobile
Phần mềm Cổng Phần mềm Cổng Phần mềm Cổng Phần mềm Cổng
 I. Dòng công nghệ AHD
 VP-X60AHD, VP-X160AHD,VPM-X60AHD Vmeye super 34567 vMeyeSuperHD 34567 Vmeye super 34567 mEyePro 34567
 VP-X61 AHD QMeye 5800  QMeye  5800 QMeye 5800 QMeye 5800 
 VP-X63AHD, VPS-X63AHD Iwatch DVR ii 80 Iwatch DVR ii  80 Iwatch DVR ii  80 Iwatch DVR ii 80
  II. Dòng công nghệ HD-CVI
 VP-X50CVI, VP-X53CVI, VP-X51CVI iDMSS 37777 iDmss HD lite 37777 gDMSS 37777 WDMSS 37777
 VP-X54CVI QMeye 5800 QMeye 5800 QMeye 5800 QMeye 5800
 III. Dòng công nghệ IP
 VP-180S, 180H (mới), 151C QMeye 5800 QMeye 5800 QMeye 5800 QMeye 5800
 VP-181A, 152A, 180H (cũ) NVSIP NVSIPID NVSIP NVSIPID NVSIP NVSIPID NVSIP NVSIPID
 VP-X60NVR Xmeye 34567 Xmeye 34567 Xmeye 34567    
 NVR VP-2641HD NVSIP 9101 NVSIP 9101 NVSIP 9101 NVSIP 9101
 IV. Dòng công nghệ Analog
 X800 mEyePro, Naway, Naway+ 8888 Asee/eZeye 8888 mEyePro, Naway, Naway+ 8888 mEyePro/Asee 8888
 X200 IDMSS 37777 IDMSS 37777 IDMSS 37777 WDMSS 37777
 X100 Iwatch DVR ii 80 Iwatch DVR ii 80 Iwatch DVR ii 80 Iwatch DVR ii 80
 V. Giải pháp SmartHome
 VP-X10SH Vantech_V1   Vantech_V1   Iwatch DVR      

2. Questek

- Phần mềm xem trên máy tính: CMS

- Phần mềm xem trên điện thoại

SERIES
 
IPHONE IPAD Android Android tab Windows mobile
Phần mềm Cổng Phần mềm Cổng Phần mềm Cổng Phần mềm Cổng Phần mềm Cổng


Series 

6100

6100 vMeyeSuper 34567 vMeyeSuperHD 34567 vMeyeSuper 34567 vMeyeSuper 34567 vMeye 34599
6100ai vMeyeSuper 34567 vMeyeSuperHD 34567 vMeyeSuper 34567 vMeyeSuper 34567    
6100(eu) ezeye - aseepro - VMeyePro 34599 ezeye - aseepro - VMeyePro 34599 ezeye - aseepro - VMeyePro 34599 ezeye - aseepro - VMeyePro 34599    
6100i NVSIP CHẠY NET ID NVSIP CHẠY NET ID NVSIP CHẠY NET ID NVSIP CHẠY NET ID    
6100(eu) HDCVI vieweasyV2 - kmeye4 34600 vieweasyV2 - kmeye4 34600 vieweasyV2 - kmeye4 34600 vieweasyV2 - kmeye4 34600    
6116 HDCVI idMSS 37777 idMSS 37777 gdMSS 37777 gdMSS 37777    
6100 HDCVI_A_B iMMS 37777 iMMS 37777 Questek_MMS 37777 Questek_MMS 37777    
6100 AHD vMeyeSuper 34567 vMeyeSuperHD 34567 vMeyeSuper 34567 vMeyeSuper 34567              

Series

6200

6200 (cũ) Naway (cũ) 8888 Naway 8888 Naway+ 8888 Naway+ 8888    
6200 imseye 5000 imseye 5000 imseye 8000 imseye 8000 imseye 8000
6200AHD n_eye 5000 n_eye 5000 n_eye 5000 n_eye 5000    
Series 6300 iWatch DVR II 80 iWatch DVR II 80 iWatch DVR II 80 iWatch DVR II 80 iWatch DVR II 80
Scdvr 80                
Series 6400 SuperlivePro - Superlive IPC 80 SuperliveHD 80 SuperlivePro - Superlive IPC 80 SuperlivePro  80 SuperCam 80
SuperCMS 80 SuperCMS 80 SuperCMS 80 SuperCMS 80    
Series 8400AHD SuperlivePro - Superlive IPC 80 SuperliveHD 80 SuperlivePro - Superlive IPC 80 SuperlivePro 80 SuperCam 80
Series 6500 zMeye 3357 zMeye 3357            
Series 6600 6604/6608 Vacronviewer 9000 Vacronviewer 9000 Vacronviewer 9000 Vacronviewer 9000 Castillo Player 15961
6616 Tmeye+ 101 Tmeye+ 101 TmeyePro 101 TmeyePro 101 Tmeye 101
Series 6700 Tmeye+ 101                
Series 6800 viewcam 9000 - 85 viewcam 9000 - 85 viewcam 9000 - 85 viewcam 9000 - 85    
Series QUESTEKWIN Questekview1 9000 - 85 Questekview1 9000 - 85 Questekview1 9000 - 85 Questekview1 9000 - 85    
Series 6900 6900 asee+ 8888 asee+ 8888 asee+ 8888 asee+ 8888    
6900 (ver3) QMEye 5800 QMEye 5800 QMEye 5800 QMEye 5800    
Series IP 905 IP905 (seri B) Bi smart eye 80 Bi smart eye 80 Bi smart eye 80 Bi smart eye 80    
  camviewer 80 camviewer 80 camviewer 80 camviewer 80    
IP905 (seri L) ismartview - ismartviewpro 80 ismartview - ismartviewpro 80 ismartview - ismartviewpro 80 ismartview - ismartviewpro 80    
Series IP 907 (CL) vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567    
Series QUESTEKONE QUESTEK VIEW 2 - cctvview 8000 cctvviewHD 8000 QUESTEK VIEW 2 - cctvview 8000 cctvviewHD 8000    
Series IP 9000 & 
NVR 9000
IP 9000 vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567    
IP 9000A vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567    
IP9000KIP Meye 18611 Meye 18611 Meye 18611 Meye 18611    
NVR 9000 vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567 vmeyesuper 34567    
Series CARD GHI HÌNH NVmobil 8080 NVmobil 8080 NVmobil 8080 NVmobil 8080    

3. Hikvision

- Phần mềm xem trên máy tính

 • PC, Laptop: iVMS 4200 dành riêng cho hệ điều hành windows.
 • MAC: iVMS 4200 phiên bản dành cho MAC.

- Phần mềm xem trên điện thoại

 • Cho Smart Phone (IOS, Android, Window Phone) sử dụng phần mềm iVMS-4500 lite
 • Cho máy tính bảng: sử dụng phần mềm iVMS-4500 lite hoặciVMS 4500 HD. Riêng hệ điều hành Window Phone chỉ sử dụng phần mềm iVMS-4500 lite.
 • Cổng (Port): 8000

4. Dahua

- Phần mềm xem trên máy tính: phần mềm PSS, CMS

- Phần mềm xem trên điện thoại

 • IOS: phần mềm IDMSS lite
 • Android: phần mềm gDMSS lite cho Smart Phone, phần mềm gDmss HD lite cho máy tính bảng
 • Cổng (Port): 37777

5. Astech

Mã Đầu Ghi Máy Tính Điện Thoại
  OEM 8016D, OEM 8008D, OEM 8004D CMS 2000 ATV_AHD
  AST-7004D, ADVR7004B-LM, ADVR7008B-LM, AVR  5316LM, ADVR7016DA-LM CMS Vmeye , Xmeye
  NVR-504 (Bộ KIT WIFI)   ESeeNet+
  TVR6104L-AM   VSS mobile
  NVR 6008T-PL, NVR 6004T-PL, NVR 3004   Xmeye
  AST NVR5008, NVR IPC-KIT05   CMS 2.0 NVSIP
  AST-7004HD CMS Vmeye , Xmeye
  HCVR5216A PSS GDMSS , IDMSS
  AST5308HD CMS Vmeye , Xmeye

6. HDPro

- Phần mềm xem trên máy tính: CMS

- Phần mềm xem trên điện thoại:

 • IOS, Android: phần mềm Xmeye – Cổng: 34567
 • Window Phone: phần mềm Vmeye – Cổng: 34599

7. Benco

- Phần mềm xem trên điện thoại:

 • Phần mềm vMEyeSuper – Cổng 34567, 34599
 • Hoặc phần mềm IDMSS lite – Cổng 37777

8. Abell

- Phần mềm xem qua điện thoại

 • Bằng tên miền và địa chỉ IP: vMeyeSuper - Chỉ xem được với hệ điều hành iOS và Android
 • Với công nghệ điện toán đám mây: vMeyeCloudLite.

- Cổng: 34567

9. Vdtech

- Phần mềm xem qua điện thoại:

 • Dòng đầu BV: vMeyeSuper - Cổng: 34567 hoặc Vmeye, Vmeye Plus – Cổng 34599
 • Dòng đầu HA-HF: sử dụng Cplayer – Cổng 15961

10. Samtech

- Phần mềm xem qua máy tính: CMS

- Phần mềm xem qua điện thoại: vMeyeSuper 

- Cổng: 34567

11. Avtech

- Phần mềm xem qua điện thoại: EagleEyes với tất cả các hệ điều hành

- Cổng: 80

12. Samsung

- Phần mềm xem qua điện thoại: IPOLIS mobile

- Cổng: 8081 – 9004

13. Tibet

- Phần mềm xem qua điện thoại: i-smartViewer

- Cổng: 9091

14. KCE

- Phần mềm xem qua điện thoại: KMCS2 – MobileViewer – riêng đầu mã K4 dùng ACS

- Cổng : 9010

15. JUAN

- Phần mềm xem qua điện thoại:

 • IOS: ESEENET+  – cổng 80
 • Android: Eseenet Esee – cổng 80

16. KBVISION

- Phần mềm xem trên máy tính: phần mềm KBiVMS 

- Phần mềm xem trên điện thoại: KBVISION Lite (miễn phí), KBVISION Pro (mất phí)

- Phần mềm xem trên máy tính bảng: KBVISION HD (miễn phí), KBVISION HD Pro (mất phí)

Các cổng mặc định của các phần mềm

Cổng Phần mềm
34567   Xmeye
100   Meye , Meye free,MeyePlus , Streaming
101,111   Tmeye , Tmeye+, Tmeye free
3357   zMeye , zMeyePlus, zMeye free
8000   IMSeye , IMSeye(old) , IMSeyePro
6802   DVRMobile
18004   APlayer, APlayer+, APlayerPro, ASee, ASee+, ASeePro,ASeeProHD, ASee free, EZeye, SwannView
37777   GDMSS , IDMSS
34567   Super vMeye, vMeyesuper
34599   vMeye , vMeye free , vMeyeHD, vMeye+(imac)
7050   Super KWeye+, KWeye, KWeye+, KWeye(imac)
15961   KMeye, Super KMeye4, KMeye4, SmartHD, Cplayer
15966   HBPlayer , DVRPlayer , DVRPlayer+ , Viscoo
8101   DVRPlayer+(imac)
10510   Mobileeye, MobileEye_client(imac)
8888,8866,8855   Naway, Naway+ , Naway pro
Camera Việt Nam
Chuyên: Camera quan sát và phụ kiện camera
Địa chỉ: 104/1 QL 13 (cũ), P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: 0931 435 998
Emailkinhdoanh@cameravietnam.org  Websitehttp://cameravietnam.org

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây